coffeecup online dating - Wikipedia internet dating

En person som kom att symbolisera den framgångsrika lobbyismen för politiska satsningar på bredbandsinfrastruktur var Jonas Birgersson, "bredbands-Jesus".Bostadsföretaget HSB tecknade tidigt avtal med Bredbandsbolaget om bredbandsaccess till varje lägenhet.

wikipedia internet dating-81

Sedan slutet av 1990-talet har smalbandiga accesstekniker kommit att ersättas av olika bredbandsaccesstekniker även till privatpersoner.

Enskilda hem ansluts ofta genom kabel-TV-nät (kabelmodem), eller via ADSL-modem och analoga telefonnätets kablar.

Förr fanns flera stora datornätverk som använde olika tekniker, där Internet med stort I var det globala datornätverket som använder IP-protokollet, och internet med litet i var mellannätverk generellt, men idag Föregångaren till internet, Arpanet, utvecklades som ett militärt forskningsprojekt i USA.

I slutet av 1980-talet skapades HTML och HTTP, standarderna för att beskriva och överföra webbsidor.

Internet sammanblandas ofta med World Wide Web, som är en internettjänst för att enkelt manövrera sig mellan så kallade webbsidor och andra filer som finns lagrade på särskilda servrar (så kallade webbplatser).

Internet möjliggör effektiv global kommunikation världen över och har förändrat människors sätt att umgås och konsumera media via sociala nätverk, och har underlättat distansarbete, distansstudier och e-lärande.

Internet, nätet, av engelskans mellannätverk är världens största datornätverk.

World Wide Web, e-post, fildelning, IP-TV och IP-telefoni är populära tjänster på internet.

Strax efter millennieskiftet blev det även vanligare med mobilt bredband för internetaccess via mobila nätverk.

Tags: , ,